Hệ thống chữa cháy tự động
Bố trí hệ thống chữa cháy đúng cách
By Tap vien Bien | |
Nhà ở riêng lẻ, nhà chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà trọ); khách sạn, và cơ sở lưu trú có chiều cao từ 25m trở lên hoặc diện tích từ 5000 m2 trở lên thì phải bố trí hệ thống chữa cháy tự động và cao từ 7 tầng hoặc 25m trở lên thì phải bố trí hệ thống báo cháy tự động.
Scroll to Top